مراسم یادبود

مرحومه سیده معصومه دهقانی 

چهلمین روز درگذشت

مادر بهشت من همه آغوش گرم توست
گویی سرم هنوز به بالین نرم توست
پیوسته در هوای تو چشم در جستجو
هر لحظه با خیال تو جانم به گفتگوست

 

زمان برگزاری مراسم : 12 شهریور 1400