هوالباقی 

مراسم یادبود زنده یاد کریم اقبالی 

رفت تا دامنش از گَرد زمین پاک بماند 
آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند 

بنا به حفظ سلامت فردی و اجتماعی در زمان شیوع کرونا ، مراسم یادبود به صورت مجازی برگزار میگردد . از حضور همه شما عزیزان کمال تشکر و قدرانی را داریم و امیدواریم بتوانیم در شادیها در کنار شما عزیزان باشیم

? پنج شنبه 20 آبان 1400

? از ساعت 16 الی 17