ابوالفضل ایرانفرد

مراسم چهلمین روز درگذشت زنده یاد ابوالفضل ایرانفرد

بزرگ بود و از اهالی امروز
و با تمام افق های باز نسبت داشت لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید. مردی از جنس تلاش و کوشش که از کودکی با این کلمه آشنا بود و البته فداکار . مردی که نه تنها برای خود زیست ، زیستن برای دیگران را دوست داشت. انسانی خیر و روزی رسان با ارزش های والای انسانی . مردی که رویاهای خود را زندگی می‌کرد و لحظه ای خیال نشستن نداشت. مردی با روح و شور زندگی که هرگز باوری برای رفتنش نبود.
زنده یاد ابوالفضل ایران فرد در عرصه خدمت به هموطنانش و کارآفرینی بی‌شماری که ایجاد نموده بود عاقبت گرفتار این ویروس ویرانگر گردید و حیف و صد حیف تلاش شبانه روزی و بی وقفه فزندان و خانواده‌اش نتوانست جان گرانقدرش را از بلای خانمان‌سوز بیماری کرونا نجات دهد و عاقبت در صبح یکم مهر ماه سال یک هزار و ۴۰۰ خورشیدی روحش به سوی معبود پرواز کرد هجرتش به دیار ابدی غمی تمام نشدنی بر دل ما نهاد ولی یادش و خاطرش در ذهن و قلب ما خواهد زیست.
پدرم رفتی ولی یادگاری هایت راهت را الگوی زندگی شان قرار خواهند داد، پدر جان روحت شاد یادت گرامی.

مراسم چهلم زنده یاد ابوالفضل ایرانفرد در تاریخ هفتم آبان 1400 از ساعت 13 در بهشت زهرا قطعه 247 کنار خانه ابدی او برگزار گردید.