مراسم یادبود زنده یاد حاجیه خانم گیتی(طاهره) مهرین فر

فرشته زير خاك اين باورم نيست

كه ديگر سايه ي او بر سرم نيست

نمي بينم به غير از غصه و غم

به دنيايي كه در آن مادرم نيست

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادري فداكار و دلسوز و خواهري گرانمايه و مادربزرگي بينظيرمرحومه مغفوره شادروان
حاجيه خانم گیتی (طاهره) مهرین فر را به اطلاع دوستان و آشنايان مي رساند .

پخش زنده مراسم یادبود در روز پنج شنبه 6 شهریور 1399 از ساعت 18:30 الی 19:30