مراسم زنده یاد کاپیتان صمد بالازاده اردبیلی

به نام خالق آسمانها

بلند آسمان جایگاه من است

آسمان مال من است( کتاب شرح زندگی خلبان)

عقاب سبلان

ستاره نبرد هوایی کاپیتان صمد بالازده اردبیلی آسمانی شد

مراسم ختم مجازی کاپیتان صمد بالازاده اردبیلی در روز جمعه 31 مرداد 1399 از ساعت 17 الی 18 در وب سایت و اینستاگرام هجران.