قبر و سنگ قبر

پس از مراسم خاکسپاری و دفن متوفی طبق رسوم ایرانیان تا چهل روز برای نصب سنگ قبر بر روی قبر متوفی صبر میکنند و پس از آن اقدام به نصب سنگ مزار میکنند . بر روی سنگ مزار اطلاعاتی مانند : تصویر ، نام و نام خانوادگی متوفی ، نام پدر ، تاریخ تولد ، تاریخ وفات و شعری در وصف زنده یاد درج میشود.

موسسه خدمات ترحیم هجران بهترین کیفیت و نازلترین قیمت را برای سنگ قبر ارائه میدهد.انواع سنگ قبر ارائه شده توسط هجران :

  • سنگ قبر مرمر
  • سنگ مزار گرانیتی
  • سنگ قبر نانو
  • سنگ مزار کریستال قروه

در رنگهای سفید، سبز، خاکستری و قرمز و حکاکی و نقش تصویر با کیفیت بر روی سنگ مزار انجام میگیرد.

 

ارائه خدمت جدید از موسسه هجران :

سنگ مزار هوشمند :

این سنگ قبرها به وسیله یک بارکد هوشمند می گردند و اشخاص می‌توانند با اسکن نمودن بارکد به اطلاعاتی مانند عکس، فیلم، زندگی نامه و شجره نامه شخص متوفی را مشاهده نمایند . تهیه تصاویر و فیلم ها و درج بارکد توسط موسسه هجران انجام میگیرد.

سنگ قبرسنگ قبرسنگ مزار