پذیرایی سر مزار (بهشت زهرا)

برای رزرو خدمات پذیرایی بر سر مزار در بهشت زهرا میتوانید کلیه موارد مورد نیاز خود را در این قسمت مشاهده و ثبت سفارش را انجام دهید . خدمات پذیرایی بهشت زهرا شامل :  سفارش نوشیدنی های گرم و سرد ، حلوا و خرما ، پک میوه و بسته پذیرایی ترحیم ، مهماندار ، آش و عدسی و … میباشد .

عنوان

برگشت به بالا