اعلامیه ترحیم

اعلامیه ترحیم آگهی ترحیم یا اعلامیۀ فوت دعوتنامه‌ای است از [...]