هوالباقی

پخش زنده مراسم یادبود

زنده یاد مهندس مجید بهشتی

بزرگ خاندان

زمان : جمعه 25 تیر 1400

ساعت : 10 الی 11 صبح

بودن مرد مگر ظرف مکان میخواهد

پشت هر درد مگر سر نهان میخواهد

رفت سالی و دگر گوش بدهکار نبود

این که نقل است ، چه بگذشت ، خدا میداند

ارسال پیام تسلیت

برای درج پیام تسلیت و ابراز همدردی کلیک کنید
ارسال پیام تسلیت