پرواز را به خاطر بسپارید، پرنده رفتنی است

مراسم ترحیم زنده یاد مهندس فرهاد براتپور

فرزند قهرمان ملی امیر سرتیپ خلبان فرج الله براتپور

پخش زنده مراسم یادبود

شما میتوانید این مراسم را از طریق اینستاگرام هجران مشاهده کنید ، جهت مشاهده مراسم ترحیم از طریق اینستاگرام کلیک کنید