پخش زنده مراسم یادبود

هوالباقی

زنده یاد استاد احمد دانشگر

با یک نظر دوست چنان پاک شدیم

کز عرصه این جهان به افلاک شدیم

ماییم که در آینه ر ستن خویش

از خاک برآمدیم و بر خاک شدیم

? سه شنبه 24 فروردین 1400

? از ساعت 19 الی 20

?

اینستاگرام

شما میتوانید این مراسم را در اینستاگرام هجران نیز مشاهده کنید

جهت ورود به اینستاگرام کلیک کنید

اینستاگرام