پخش زنده مراسم یادبود  

هوالباقی  

 مراسم یادبود زنده یاد حسین محمدی    

رفت تا دامنش از گرد زمین پاک بماند

آسمانی تر ار آن بود که در خاک بماند

? دوشنبه 28  تیر  1400

? از ساعت 10 الی 11

اجرا توسط گروه موسیقی عرفانی آوای هجران

ارسال پیام تسلیت

جهت ارسال پیام تسلیت ، پس از وارد کردن نام و نام خانوادگی ، پیام خود را تایپ کنید و بر روی دکمه ارسال کلیک کنید

پیام تسلیت

اینستاگرام

شما میتوانید این مراسم را در اینستاگرام هجران نیز مشاهده کنید

جهت ورود به اینستاگرام کلیک کنید

اینستاگرام