مراسم یادبود زنده یاد فرهاد براتپور

پرواز را به خاطر بسپارید، پرنده رفتنی است [...]